MARSHIMI 21 VIDIO
16 Janar, 2021
Sesioni i 5-të “Diskutim dhe informim!
22 Janar, 2021

http://iri.al/en/home-1/

…një pjese e bordit IRI pas seances hyrese te mbledhjes konsultative per vezhdimesine e projektit per studimet nderfetare mbeshtetur nga Porticus.