HAP SIPARIN INSTITUTI I STUDIMEVE FETARE

Konkretizimi i Njesie Vendore per Parandalimin e Ekstremizmit te Dhunshem ne Qarkun e Elbasani
26 Shtator, 2019
komunitetet fetare ne kampionat futbolli
2 Nëntor, 2019

Instituti Shqiptar për Studime Ndërkombëtare dhe Qendra e Bashkëpunimit Ndërfetar në Elbasan (IRCCE) organizuan një seminar fillestar, duke shënuar themelimin e Institutit për Studime Fetare dhe për bashkëpunim. Mundësuar nga Porticus, Instituti për Studime Fetare dhe Bashkëpunim është një iniciativë afatgjatë e dy qendrave të mendimit që synon të mbështesë në mënyrë strategjike zhvillimin e mëtejshëm të veprimtarive ndërfetare në Shqipëri, në përputhje me zhvillimin e politikave dhe me nevojat per efektet e nismave nga nivelet me bazike te komuniteteve fetare.